З нагоди Всесвітнього дня охорони праці – 28 квітня.


«БЕЗПЕКА І ЗДОРОВ’Я ТА МАЙБУТНЄ ПРАЦІ»

       Міжнародна організація праці (МОП), одна із найстаріших міжнародних міжурядових організацій, була заснована у 1919 році,  згідно з Версальским мирним договором.

У 2019 році МОП  виповнюється 100 років із часу заснування Міжнародної організації праці, яка вирішує проблеми сьогоднішнього дня, а також їх важливу роль у справі побудови більш справедливого майбутнього для всіх .

Україна є членом Міжнародної організації праці (МОП) з 1954 року і в часи незалежності також не стоїть сторонь світових процесів у боротьбі за гідну працю. Наразі в Україні триває Програма гідної праці МОП для України на 2016-2019 роки.

Досягнення визначених стратегічних пріоритетів і результатів заплановане на період 2016-2019 рр. шляхом реалізації спільних дій української влади та соціальних партнерів, з одного боку, та МОП – з іншого. У програмі враховано заходи з планування розвитку, що здійснюються у країні, та міжнародні програми зокрема, Стратегія подолання бідності та Стратегія сталого розвитку «Україна -2020». З боку МОП ця робота виконується через проекти технічного співробітництва, дорадчі місії, семінари з поширення інформації та заходи з розбудови спроможності. Перевірка виконання Програми гідної праці здійснюється на регулярній основі із застосуванням партнерами інтерактивних методів.

Проте ми пам’ятаємо, що гідна праця – це перш за все безпечна праця. Наголошуючи на цьому, один з напрямів МОП присвячено безпосередньо сфері безпеки праці та здоров’я.

«Минуле століття відзначено чудовими подіями , направленими на створення соціальної справедливості. Саме тому День охорони праці 2019 року організація планує присвятити аналізу своєї сторічної діяльності, спрямованої на збереження життя і пропагування безпечного та здорового робочого середовища.  Серед головних цілей МОП можна визначити такі, як: захист інтересів та прав працівників шляхом регламентації часу праці та відпочинку, боротьба з безробіттям, встановлення гарантії заробітної плати та визначення принципу рівності оплати за однакову працю, захист працівників від професійних захворювань та травматизму на виробництві, регламентація питань соціального страхування та соціального забезпечення тощо.

Кількість членів МОП значно зросла за ці 100 років.  Якщо у 1919 році кількість учасників складала 44 країни, нині, у 2019 році, вона становить 187 країн.

Праця сьогодні та праця 50 років тому дуже різниться, глобалізація економіки та інші виклики сучасності впливають на вивільнення робочих рук, але додержання базових принципів соціальних зобов’язань мають залишатися непохитними.

Всесвітній день охорони праці, який відзначають 28 квітня 2019 року стане лише початком всесвітніх подій та заходів, що триватимуть навколо теми безпеки та здоров’я працівників і майбутнього праці.

Щорічно напередодні свята по всім організаціям проводиться Тиждень охорони праці.

Головною метою даного Тижня є привернення уваги кожного керівника і працівника до необхідності зниження рівня виробничих ризиків шляхом профілактики травматизму і професійних захворювань, формування свідомого ставлення суспільства до культури безпеки праці.

МОП не лише розмірковує над тим, якою буде робота майбутнього, а й аналізує свою діяльність, спрямовану на поліпшення рівня охорони праці. Організація і надалі планує рухатися цим шляхом з урахуванням тих значних змін, які відбуваються у технологіях, демографічній ситуації, організації праці та зміні  клімату,   специфіки того чи іншого робочого процесу.

З нагоди Всесвітнього дня охорони праці в трудових колективах проводять широку роз’яснювальну роботу щодо вимог законодавчих актів з питань охорони праці та пожежної безпеки, бесіди щодо формування у працівників навичок здорового способу життя та активного довголіття, інструктажі з питань безпеки життєдіяльності, зосереджують зусилля на виконанні вимог Закону України «Про охорону праці» щодо забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці та навчання.

Умови праці – це сукупність факторів виробничого середовища, що роблять вплив на функціональний стан організму працюючого, їх здоров’я  й працездатність у процесі праці. Вони визначаються застосовуваним устаткуванням, технологією, предметами й продуктами праці, системою захисту працівників, обслуговуванням робочих місць і зовнішніх факторів, що залежать від стану виробничих приміщень, що створюють певний мікроклімат. Таким чином, виходячи з характеру виконуваних робіт,умови праці специфічні як для кожного виробництва так і для кожного робочого місця.

Покращення умов праці на виробництві є необхідною умовою підвищення її продуктивності ,  для цього необхідно:

  • розробляти і впроваджувати у виробництво найбільш раціональні технологічні процеси і таку організацію виробництва і праці, яка б усувала небезпечні та шкідливі для здоров’я чинники;
  • залучати у виробництво найновішу техніку, під час експлуатації якої виключається потенціальна небезпека аварії, пожеж та нещасних випадків;

розробляти заходи, спрямовані на профілактику травматизму, професійних захворювань та підвищення культури виробництва, які гарантують повну безпеку і здорові умови праці.

МОП розпочне глобальний звіт з цього приводу , поділившись історією про 100-річний досвід . Очікується, що доповідь охопить еволюцію безпеки та охорони здоров’я ще до початку роботи МОП до 1919 року, пройшовши через основні поворотні моменти, які вплинули на цю сферу, а також на те, як МОП сприяє підвищенню безпеки та здоров’я на роботі.

 

Підготував:

Снігуровська С.Ю. – інженер з охорони праці.

Print Friendly, PDF & Email