Протидія корупції


Конфлікт інтересів як механізм запобігання корупції
Що таке корупція?
Це використання особою, зазначеною у ч.1 ст. 3 Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.
Поняття «неправомірна вигода»
Зміст поняття «неправомірна вигода» визначають дві обов’язкові ознаки:
1) її предметом можуть бути:
– грошові кошти та інше майно
– переваги, пільги, послуги
– нематеріальні активи
– будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру (на відміну від хабара)
2) їх обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав (на відміну від законних подарунка, пожертви, нагороди, пільги тощо)
Службові повноваження і пов’язані із ними можливостей
Службові повноваження – це комплекс офіційно покладених на певних службовців конкретних обов’язків, а також прав, наданих виключно для ефективного виконання цих обов’язків.
Службові повноваження повинні бути передбачені відповідним нормативно-правовим актом: конституцією, законом, міжнародним договором, указом, постановою, статутом, положенням, правилами, інструкцією тощо.
Використання особою наданих службових повноважень чи пов’язаних із ними можливостей означає вчинення будь-яких дій (у т.ч. прийняття рішень) чи втримання від вчинення будь-яких дій (умисна бездіяльність) під час виконання нею своїх службових обов’язків.
Конфлікт інтересів. Що це?
потенційний конфлікт інтересів (абз.8 ч.1 ст.1 Закону) – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує
свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
реальний конфлікт інтересів (абз.12 ч.1 ст.1 Закону) – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Рішення та дії!

Уповноважений з антикорупційної діяльності Нещерет Лариса Григоріївна
Контакти (056) 731 91 86
(093) 445 82 22
info@phc.dp.ua
Print Friendly, PDF & Email