Система безперервного професійного розвитку (БПР)


АНОНС

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
 МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ», номер провайдера - 1255, номер заходу - 3701441
ТРЕНІНГ: 
на тему: «Імунізація на практиці»
Дата початку заходу:
27.02.2024  0830
Дата завершення заходу:
 29.02.2024  1300
Тривалість: 3 дні
Форма (метод) проведення заходу: особиста участь працівника сфери охорони здоровֹ’я в освітній 
події у місці її проведення
Цільова аудиторія:
Лікарські спеціальності: дитяча імунологія, дитячі інфекційні хвороби, епідеміологія, загальна практика - сімейна медицина, імунологія, інфекційні хвороби, неврологія, неонатологія, організація і управління охороною здоров’я, педіатрія, пульмонологія.
Провізорська спеціальність: Захід не для провізорів
Спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, медико-профілактична справа, лабораторна справа (клініка), акушерська справа,  сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа (невідкладні стани).
Реєстрація за посиланням: 093 774 26 05

Документ: Сертифікат
Кількість балів: 20
Оцінка результатів: Методом 
тестування, критерій «Склав» 
більше 70%
Ціна: Захід безкоштовний

Лектори заходу, програма тренінгу: 
1. ПОРТНИХ Валентина Миколаївна - завідувач відділу імунопрофілактики ДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ
2. ДОБРОЛЮБОВА Альона Максимівна – лікар-епідеміолог «Криворізького районного відділу
ДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ».
Програма тренінгу
27 лютого 2024 року
1. Представлення інструкторів, огляд тем та програми курсу – Портних В.М.
2. Огляд національної програми імунізації – Портних В.М.
3. Холодовий ланцюг, обладнання холодового ланцюга в ЗОЗ, пристрої моніторингу температури, розміщення вакцин в обладнанні холодового ланцюга, базові принципи обслуговування обладнання холодового ланцюга, тест на струшування.- Портних В.М., Добролюбова А.М.
4. Холодовий ланцюг – практичні відпрацювання. 
Підготовка термоконтейнера для переноски вакцин, кондиціонування холодоелементів, розміщення вакцин у холодильнику, тест на струшування, дії у разі несправності холодильника чи відключення електропостачання – Портних В.М.
5. Безпека ін’єкцій. Використання засобів для безпечних ін’єкцій, запобігання травмування голками, видалення використаних голок та шприців – Портних В.М.
6. Безпека ін’єкцій - практичні відпрацювання.
Підготовка вакцинального столика для стаціонарних та виїзних сесій – Добролюбова А.М.
28 лютого 2024 року
1. Мікропланування. Мапування, визначення пріоритетних ЗОЗ та громад, визначення бар’єрів доступу та використання, визначення рішень та складання робочого пану, розробка плану сесії, пошук дефолтерів «особа, що не завершила курс вакцинації» - Добролюбова А.М. 
2. Мікропланування – практичне відпрацювання
Аналіз тренінгового завдання та створення мікропланів в групах - Добролюбова А.М. 
3. Проведення сесії імунізації. Підготовка до сесії, комунікація з особами, що здійснюють нагляд, огляд немовлят перед вакцинацією, проведення вакцинації, закриття сесії, запис даних, використання контрольного списку для сесії імунізації - Добролюбова А.М., Портних В.М. 
4. Проведення сесії імунізації – практичне відпрацювання - Портних В.М.
29 лютого 2024 року 
1. Моніторинг та нагляд. Інструменти моніторингу та нагляду, місячні звіти, аналіз даних моніторингу та нагляду – Портних В.М.
2. Партнерство з громадами. Як дізнатись більше про громади, планування надання послуг з громадами, залучення громад до моніторингу та нагляду, інформування та залучення членів громад, робота з групами, які вагаються - Добролюбова А.М.
3. Підведення підсумків та видача сертифікатів - Портних В.М
Дата заходу 27-29.02.2024

Архів:

Дата заходу 21-23.02.2024

Програми БПР
Карти БПР
Дата заходу 29-31.01.2024
Програми БПР

Карти БПР
Print Friendly, PDF & Email