Порядок відносин


Цей порядок стосується відносин між Державною установою “Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров`я України” (далі ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» або Виконавець) та юридичною або фізичною особою (Замовником)  у сфері надання платних послуг на договірній основі.

Прийом замовників здійснюється за адресою – м. Дніпро, вул. Щербаня, 6, 1-й поверх, тел.731-95-83, 731-96-74, електронна пошта info@phc.dp.ua..

Графік роботи з 8:00 до 17:30 з понеділка по п’ятницю, перерва з 12:00-12:30.

Прийом заявок з надання послуг здійснюються також за адресами відокремлених структурних підрозділів ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ».

Договір між Замовником та Виконавцем може бути укладеним у письмовій (типові форми договорів)  або усній формі (Публічний договір).

З юридичною особою укладається виключно письмовий договір.

Порядок  укладення письмового договору.

1. Замовник надає Заяву про надання послуги до  Групи з надання платних послуг Виконавця у письмовій або електронній формі. Необхідні бланки для оформлення договорів можна отримати на місці приймання Замовників або на сайті www.dolc.dp.ua в розділі «Типові документи». Заява підлягає реєстрації  у канцелярії та електронній базі Виконавця.

2. До Заяви додаються необхідні копії реєстраційних документів, завірені згідно вимог чинного законодавства (документ, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або ФОП,  витяг з реєстру платника податку на додану вартість або платника єдиного податку (для юридичних осіб та фізосіб-підприємців), при необхідності бухгалтерська довідка про банківські реквізити (для юридичних осіб).

У разі замовлення досліджень, які проводяться з  періодичністю на протязі року, до Заяви додається Загальний обсяг замовлених лабораторних досліджень факторів навколишнього середовища або продукції.

До Заяви про дослідження продукції додається нормативно-технічна документація на продукцію, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи на сировину, інші необхідні документи.

5. За бажанням Замовника в ході оформлення Заяви  спеціалісти Виконавця безкоштовно надають необхідну консультацію щодо можливостей  центру, норм кількості та кратності досліджень та відповідності їх нормативній документації, надають допомогу у складанні необхідного Загального обсягу досліджень, інше.

6.   Договір готується за типовими формами. При наявності обґрунтованого листа з боку Заявника допускається відхилення від типових форм договорів.

Як додаток до договору готується Специфікація з переліком та вартістю послуг,  а при необхідності – План-графік замовлених лабораторних досліджень навколишнього середовища,  План-графік замовлених лабораторних досліджень продукції.

7. Проект Договору зі Специфікацією готується невідкладно у присутності замовника та у 2-х екземплярах видається для підпису керівника чи уповноваженої особи Заявника. У разі великого обсягу досліджень проект Договору, Специфікація та План-графік (при необхідності) готуються  до 3-х діб з часу отримання Заяви з урахуванням складності об’єктів досліджень.

8. За бажанням Замовника є можливим приймання Заяв з пакетом документів у вигляді сканкопій та направлення Замовнику проекту договору та рахунку  з використанням електронної пошти info@phc.dp.ua.

9. Виконання послуги проводиться у разі 100% передоплати, якщо інше не передбачено договором. Замовник надає необхідні умов щодо можливості проведення заявленої послуги згідно Договору (транспорт, допуск на підприємство, інше).

10. Бюджетним організаціям послуга надається до її оплати за наявності підписаного Договору з обох Сторін.

11.  Зразки продукції супроводжуються Актом відбору зразків. За бажанням Замовника відбір зразків продукції проводиться спеціалістами Виконавця.

12. Замовник отримую результати досліджень або інших послуг у письмовій формі.

13.  За результатами наданих послуг складається та підписується сторонами Акт здачі-приймання наданих послуг.

Порядок укладення Публічного договору.

1. Публічний договір (оферта) може бути укладений з фізичною особою або суб’єктом господарювання, який не є юридичною особою (фізична особа-підприємець) та не є платником податку на додану вартість на умовах, визначених публічним договором, які не підлягають зміненню з боку Замовника. Публічний договір (оферта) укладається на ті види послуг, які надаються одноразово та безпосередньо в момент повної оплати рахунку-фактури.

2. Публічний договір (оферта) укладається в усній формі із наданням письмових документів, які підтверджують прийняття сторонами на себе зобов’язань та їх виконання: рахунок-фактура та акт здачі-приймання наданих послуг. Перед укладенням публічного договору (оферти) замовник має право ознайомитись з його умовами на офіційному веб-сайті Установи або у кутку споживача, де текст публічного договору в обов’язковому порядку повинен бути доступний для ознайомлення.

3. Рахунок-фактура видається виконавцем на усне або письмове замовлення. Публічний договір вважається укладеним, а умови договору прийнятими замовником після повної оплати рахунку-фактуру.

4. У випадку перерахування коштів за рахунком-фактурою при укладенні публічного договору через установу банку на поточний рахунок виконавця, договір вважається укладеним після надання замовником документу, що підтверджує оплату рахунку-фактури або після надходження коштів на поточний рахунок виконавця.

5. Замовник отримує результати досліджень або інших послуг у письмовій формі.

6. За результатами наданих послуг складається та підписується сторонами Акт здачі-приймання наданих послуг.

Print Friendly, PDF & Email