Перелік послуг


Щодо переліку послуг, які можна отримати у 

ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ»

Згідно Статуту ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» має право надавати послуги  за оплату з таких видів діяльності, як:

 • проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи та атестації робочих місць за умовами праці на підприємстві, в установах, організаціях незалежно від форм власності;
 • проведення випробувань продукції та сировини за показниками безпечності для здоров’я;
 • проведення лабораторних та інструментальних досліджень факторів виробничого середовища, атмосферного повітря, води, ґрунту, інших об’єктів оточуючого середовища людини;
 • проведення досліджень біоматеріалу від людей з діагностичною та профілактичною метою;
 • проведення гігієнічного навчання декретованого контингенту, громадян, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення;
 • інші послуги, що пов’язані з основним видом діяльності за оплату відповідно Статуту згідно з законодавством.

Об’єкти досліджень (послуги):

 • харчові продукти та сировина,
 • лікарські засоби (трави),
 • вода,
 • грунт,
 • полімерні матеріали (вироби),
 • будівельні матеріали,
 • мінеральна сировина,
 • виробниче середовище,
 • внутрішнє середовище житлового приміщення,
 • внутрішнє середовище громадського приміщення,
 • навколишнє  середовище,
 • біоматеріал,
 • змиви,
 • стерильність,
 • контамінація,
 • гігієнічне навчання,
 • інші.

Методи досліджень, які застосовуються в лабораторіях:

 • Молекулярно-генетичний метод (ПЛР);
 • детекція бактерій з використанням автоматичного аналізатора miniVidas;
 • серологічні, імунологічні методи (ІФА, РНГА, РА, РМА, РЗК, РН);
 • мікроскопічний;
 • бактеріологічний ;
 • вірусологічний;
 • біологічний (біологічна проба);
 • метод газорідинної хроматографії (ГРХ);
 • метод тонкошарової хроматографії (ТШХ);
 • фотометричний метод (ФМ);
 • атомно-абсорбційний метод (ААС);
 • титрометричний метод;
 • фонометричний метод;
 • гравіметричний метод;
 • потенціометричний метод;
 • інструментальний метод;
 • вольтамперометричний метод;
 • полярографічний метод;
 • електрохімічний метод;
 • рефрактометричний метод.

Перелік досліджень, які має право проводити Установа, визначено в галузі технічної  компетентності вимірювальних лабораторій відповідно Свідоцтв про технічну компетентність, виданих  Державною установою  «Центр громадського здоров’ я Міністерства охорони здоров’ я України»

Національним агентством з акредитації України  засвідчена компетентність

ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» Атестатом про акредитацію  № 20514 від 20.11.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ІSO/IEC 17025:2017 в сфері проведення досліджень органолептичних, фізико-хімічних, мікробіологічних, радіологічних випробувань промислових та сільськогосподарських товарів, лікарських рослин, харчової продукції, сировини та добавок, будівельних, полімерних, синтетичних матеріалів та виробів з них, біологічно-активних добавок, миючих засобів, порцеляни; молекулярно-генетичних випробувань харчової продукції, сільськогосподарської сировини і кормів.

Print Friendly, PDF & Email