ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСТЬ ВОДИ ВОДОЙМИЩ В МЕЖАХ ОФІЦІЙНИХ ПЛЯЖІВ НА ТЕРИТОРІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ СТАНОМ НА 13.08.2021 РОКУ


ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ  МОЗ»  в оздоровчий період здійснює лабораторний контроль якості води водоймищ на пляжах області  в межах  соціально – гігієнічного  моніторингу.

Інформація щодо результатів лабораторних досліджень води водоймищ

Міський пляж м. Павлоград

Міський пляж м. Павлоград

На протязі всього оздоровчого сезону за якістю води водоймищ в межах міських пляжів  Дніпропетровської області, які мають офіційний статус,   Державною установою «Дніпропетровський  центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я  України »  здійснюється  лабораторний контроль в рамках соціально – гігієнічного  моніторингу

Так, за період з 07.08.2021 по 13.08.2021  структурними підрозділами ДУ «Дніпропетровський ЦКПХ МОЗ » досліджено 13 проб води на мікробіологічні показники, з них 8 нестандартних (61,5%), проведено 45 досліджень, з яких 8(17,8 % ) не відповідали нормативам.   На фізико-хімічні показники   досліджено 5 проб води, з яких 4 (80%) не відповідали нормативам, проведено 49 досліджень, 13 з яких нестандартних  (26,5%).

Серед мікробіологічних показників у воді водоймищ досліджується наявність збудників інфекційних захворювань, які становлять безпосередню загрозу для здоров’я людини , а також ЛКП ( лактозопозитивні кишкові палочки) та коліфаги, що є загальними  індикаторами забруднення води. Відповідно до встановлених нормативів у воді водоймищ не повинно бути збудників інфекційних та паразитарних захворювань, ЛКП – не більше 5000 КУО /дм3, коліфаги – не більше 100 БУО/дм3.

За період з 07.08.2021 по 13.08.2021 по результатам досліджень за  мікробіологічними показниками (за індексом ЛКП) не відповідала нормативам якість води водоймищ в межах пляжів  м. Дніпро ( пляж в Паркі культури та відпочинку Придніпровський),  м. Верхньодніпровськ (Кам’янське водосховище  на річці Дніпро),  м. Новомосковськ ( дитячий пляж на р. Самара), м. Павлоград   ( пляж на    р. Вовча).  Збудники інфекційних та паразитарних захворювань  не виділялись.

За вказаний період по фізико-хімічним показникам не відповідала стандартам  якість води водоймищ за сольовим складом  в межах пляжів м. Павлоград,  м. Новомосковськ та м. Верхньодніпровськ.

По нестандартним результатам  лабораторних досліджень води водоймищ надані інформації в територіальні органи  влади, місцевого самоврядування, Держпродспоживслужби та  власникам пляжів  для прийняття відповідних заходів.

 

Інформація про якість  води водоймищ, річок та морів у межах здійснення моніторингу за пляжами (що мають офіційний статус) на території Дніпропетровської області,  на протязі оздоровчого сезону (щотижнево) станом на 13.08.2021 року                                                     .                                                                                         ( з 07.08.2021 по 13.08.2021)

 

Діючі пляжі, що знаходяться під моніторинговим  наглядом та мають офіційний статус Якість води за мікробіологічними показниками Якість води за фізико-хімічними показниками**
Дослідже-но проб З них нестан-дартні Вико-нано досліджень З них нестандартні У т.ч. виявлені збудники інфекційних захворювань Дослідже-но проб З них нестандартні Виконано досліджень З них нестандартні
Усього          8 13 8 45 8 5 4 49 13

 

Область/

Дніпропетровська

Назва пляжу або точки відбору в їх межах, що мають офіційний статус Назва населеного пункту, для якого створено пляж Назва річки або поверхневої водойми (озера, ставок тощо), на якій він знаходиться Якість води водоймищ  (відповідає або не відповідає і за якими показниками з позначенням рівня)
1. Пляж КП «Парку культури та відпочинку Придніпровський»  м. Дніпро р. Дніпро не відповідає:

за мікробіологічними показниками:

індекс ЛКП – 6200 дм3

2. Пляж КП «Парк  культури та відпочинку Сагайдак» м. Дніпро р. Дніпро відповідає
3. Пляж Монастирського острова м. Дніпро р. Дніпро відповідає

 

4. Пляж міський

 

 

м. Павлоград, парк 1 Травня,

 

р. Вовча не відповідає:

за мікробіологічними показниками:    

Інд ЛКП 29000 КУО\дм.куб

за фізико-хімічними показниками:            

ХСК- 68.0   мг  О2/ дм.куб.

хлориди -500.0 мг/дм.куб.,

сульфати -1611,02 мг/дм .куб

сухий залишок – 3985,0 мг/дм .куб

 

5. Пляж  міський

 

м.Верхньодніпровськ Кам’янське водосховище на           р. Дніпро не відповідає:

за мікробіологічними показниками: 

індекс ЛПКП 13000 КУО/дм3

                                                                                                 

за фізико-хімічними показниками:                         

БПК-5-4,67 мгО2/дм .куб ,

запах – 3 бали,

присутні плаваючі домішки

6. Пляж  міський

 

Апостолівський район,

м. Зеленодольськ,

Водосховище                   ДТЕК Криворізької ТЕС   відповідає

7.

 

Дитячий пляж м. Новомосковськ р. Самара не відповідає:

за мікробіологічними показниками:         

 індекс ЛКП=  24000 КУО/дм3.; 70000 КУО/дм3.

за фізико-хімічними показниками:                            хлориди -997.0 мг/дм .куб.,1005.0 мг/дм .куб

сульфати -1277,0 мг/дм .куб ;  1280,0 мг/дм.куб            сухий залишок– 4433,0мг/дм.куб; 4430,0 мг/дм куб

 

8. Пляж КП «Нікопольська міська аварійно – рятувальна служба» м. Нікополь р. Дніпро,  Каховське водосховище  відповідає:

 

 

Автор  – лікар відділу епіднагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних  хвороб  Чубукова С.А.

Print Friendly, PDF & Email