Очний цикл інтернатури на базі ДУ “Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ”


Державна установа «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (далі – Установа) радо вітає  лікарів-інтернів, які з 01 серпня 2022 року приступили до проходження очної частини інтернатури.

Керівним складом установи проведено ознайомчу нараду з молодими спеціалістами за напрямками діяльності їх баз стажування, районами обслуговування населення, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами охорони праці і техніки безпеки, правами та обов’язками лікарів -інтернів.

Всі сім молодих спеціалістів  проходитимуть навчання  за спеціальністю  «Епідеміологія», а це на сьогодні один із найактуальніших напрямків в умовах нинішнього санітарно-епідемічного стану. Також, обговорили складання їх індивідуальних навчальних планів з урахуванням вивчення заходів профілактики інфекційних захворювань, а також засобів попередження можливих епідеміологічних наслідків надзвичайних ситуацій.

Бази стажування нашої установи мають:

1) у своєму складі  оперативні відділи, відділення та лабораторії, які забезпечені обладнанням, апаратурою та інструментарієм, необхідними для здійснення санітарно-профілактичної (протиепідемічної), діагностичної роботи на сучасному рівні;

2) можливість надати лікарям-інтернам обсяг роботи відповідно до вимог навчальних планів та програм підготовки в інтернатурі з певної спеціальності;

3) навчальні приміщення для лікарів-інтернів, обладнані необхідними навчально-методичними посібниками, стендами, сучасними технічними засобами навчання тощо;

4) необхідну кількість висококваліфікованих кураторів лікарів-інтернів.

Сьогодні лікарі-інтерни були ознайомлені з найсучасним оснащенням та роботою санітарно-гігієнічної лабораторії відділу дослідження фізичних та хімічних факторів Центру.

 

Тож, бажаємо молодим спеціалістам набувати, поглиблювати і удосконалювати теоретичні знання, вміння і навички.

Print Friendly, PDF & Email