Акредитована лабораторія згідно ДСТУ ISO/IEC 17025


Акредитована лабораторія згідно вимог стандарту до компетентності лабораторій ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 та пропонує широкий спектр послуг по проведенню досліджень.

Акредитована згідно вимог стандарту до компетентності лабораторій ДСТУ ISO/IEC 17025 :2017 та пропонує широкий спектр послуг по проведенню досліджень: Органолептичних, фізико-хімічних, санітарно-хімічних, мікробіологічних, радіологічних випробувань промислових та сільськогосподарських товарів , лікарських рослин, харчової продукції, сировини та добавок, будівельних, полімерних, синтетичних матеріалів та виробів з них, біологічно-активних добавок, миючих засобів, порцеляни; молекулярно-генетичних випробувань харчових продуктів,сільсьгоподарської сировини і кормів (ГМО).

Лабораторії центру пропонують свої послуги в проведенні лабораторних досліджень та вимірювань за напрямками:

  • санітарно-хімічні, мікробіологічні, вірусологічні дослідження об’єктів навколишнього середовища – питної води із централізованих систем господарсько-питного водопостачання, води джерел централізованого та децентралізованого водопостачання, води відкритих водойм, грунту, атмосферного повітря, повітря робочої зони, а також води дистильованої, води мінеральної на вміст шкідливих хімічних речовин та відповідність вимогам діючої нормативно-технічної документації;
  • санітарно-хімічні дослідження харчових продуктів та продовольчої сировини, що випускаються, реалізуються та завозяться на територію області, за гігієнічними показниками на відповідність вимогам діючої нормативно-технічної документації;
  • дослідження вмісту радіонуклідів в продуктах харчування, питній воді, картонно-паперовій продукції, продукції лісового господарства, деревині, будівельних матеріалах, мінеральній будівельній сировині, оздоблювальних матеріалах, мінеральних добривах, пластмасах, посуді, тканинах, іграшках та ін.;
  • проведення гігієнічних вимірів фізичних факторів в умовах виробництва та навколишнього середовища (електромагнітне випромінювання, інфрачервоне випромінювання, освітленість, шум, вібрація, ультразвук, інфразвук).

Вимірювальні лабораторії центру атестовані на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу з метою атестації робочих місць згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 №442 «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці» і надають послуги з атестації робочих місць.

Вартість послуг контролюється на рівні держави, прейскурант цін затверджений
поcтановою Кабінету Міністрів від 27 серпня 2003 р. N 1351

Автор: Прокопчук Н.В. менеджер з якості

Використані джерела: www.dolc.dp.ua

Print Friendly, PDF & Email