Відокремлений структурний підрозділ «Нікопольський районний відділ лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб міністерства охорони здоров’я україни»


Відокремлений структурний підрозділ «Нікопольський районний відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» підпорядковується у своїй діяльності Державній установі «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України». Діяльність Підрозділу здійснюється за територіальним принципом відповідно до адміністративно-територіального поділу Дніпропетровської області і поширюється на м. Нікополь, м. Покров та Нікопольський район Дніпропетровської області.

Місцезнаходження Підрозділу: 53207, Дніпропетровська область,м. Нікополь, вул. Першотравнева, буд. 26-а.

Завідувач:  Гонтарик Віктор Васильович.

e-mail: dolc.vsp.11@phc.dp.ua

Підрозділ здійснює свою діяльність від імені Центру в межах повноважень, встановлених цим положенням та довіреністю, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства України по загальному та спеціальному фондах, а також інші рахунки, печатку зі своїм найменуванням, власні бланки та інші реквізити.

До структури ВСП входять: відділення організації санітарно – гігієнічних досліджень, відділення організації епідеміологічних досліджень, відділення дезіфектології, санітарно – гігієнічна лабораторія, мікробіологічна лабораторія, адміністративно  – управлінський та допоміжний персонал. Безпосереднім керівником ВСП є завідувач ВСП.

Метою діяльності Підрозділу є забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення в межах адміністративних територій, на які поширюється його діяльність. В разі виробничої необхідності керівником Центру може бути прийняте рішення щодо розповсюдження діяльності Підрозділу за межі адміністративної території, на яку поширюється його діяльність, але виключно в межах території, на яку поширюється діяльність Центру.

Підрозділ здійснює такі основні види діяльності:мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-гігієнічні, фізичні, радіологічні та інші дослідження щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров’я людини в довкіллі, будівлях, спорудах, на територіях, в сировині, продукції, на виробничих об`єктах, в питній воді, ґрунті, повітрі, біоматеріалі, а також діагностичні дослідження. Виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та вплив на нього факторів середовища життєдіяльності людини. Дослідження розповсюдження інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, а також проведення заключних дезінфекційних заходів. Діяльність, пов’язану із придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском, знищенням і використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Підрозділ має право здійснювати за плату інші види діяльності, які не є основними.

03.09.2021

Print Friendly, PDF & Email