ВСП «Жовтоводський міжгромадський відділ лабораторних досліджень ДУ « Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»


Відокремлений структурний підрозділ «Жовтоводський міжгромадський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» підпорядковується у своїй діяльності Державній установі «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України». Діяльність Підрозділу здійснюється за територіальним принципом відповідно до адміністративно-територіального поділу Дніпропетровської області і поширюється на об’єднані територіальні громади Кам’янського району: Жовтоводську, П’ятихатську, Вишнівську, Лихівську, Саксаганську.

Місцезнаходження Підрозділу: 52210, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Капітальний 1-А.

Завідувач:  Книш Таміла Григорівна.

e-mail: dolc.vsp.7@phc.dp.ua

Підрозділ не є юридичною особою та має організаційно-правову форму філії, здійснює свою діяльність від імені Центру в межах своїх повноважень, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства України по загальному та спеціальному фондах, а також інші рахунки, печатку зі своїм найменуванням, власні бланки та інші реквізити. Безпосереднім керівником ВСП є завідувач підрозділу, який діє на підставі Довіреності.

До структури ВСП входять: відділення організації санітарно – гігієнічних досліджень, відділення організації епідеміологічних досліджень, відділення дезіфектології, санітарно – гігієнічна лабораторія, мікробіологічна лабораторія, адміністративно – управлінський та допоміжний персонал. Всі лабораторії працюють як за державним замовленням, так і на договірній основі з підприємствами, організаціями, фізичними особами. В 2021році лабораторії отримали свідоцтва про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ІSO 10012:2005 та в заявленій сфері вимірювань мають відповідне оснащення приладами та обладнанням, хімреактивами, стандартними розчинами, нормативною документацією та висококваліфікований персонал.

Метою діяльності Підрозділу є: забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення; захисту населення від інфекційних хвороб, встановлення причин їх виникнення, факторів передачі інфекції; попередження та профілактики неінфекційних, професійних захворювань та отруєнь; біологічної безпеки та біологічного захисту; імунопрофілактики; промоції здорового способу життя; проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
Підрозділ виконує такі основні види досліджень мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-гігієнічні, фізичні та інші дослідження щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров`я людини в довкіллі, будівлях, спорудах, на територіях, в сировині, продукції, на виробничих об`єктах, в питній воді, грунті, повітрі, біоматеріалі, а також діагностичні дослідження.

До того ж Підрозділ здійснює види діяльності, до яких належать:проведення профілактичних, поточних та заключних дезінфекційних заходів;
проведення навчань на підприємствах, установах та організаціях щодо необхідності здійснення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних заходів;

проведення гігієнічного навчання громадян, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення.

Підрозділ має право здійснювати за плату інші види діяльності, які не є основними.

03.09.2021

Print Friendly, PDF & Email