ВСП «Апостолівський міжгромадський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»


ВСП «Апостолівський міжгромадський  відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» здійснює свою діяльність за територіальним принципом відповідно до адміністративно-територіального віділу Дніпропетровської області, яка поширюється на Апостолівську та  Зеленодольську  міські територіальні громади,  Софіївську селищну територіальну громаду, Нивотрудівську,  Грушівську,  Девладівську та Вакулівську сільські територіальні громади  Криворізького району Дніпропетровської області. У своїй діяльності Підрозділ підпорядковується Державній установі «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України». Підрозділ не є юридичною особою та має організаційно-правову форму філії.

Місце знаходження  Підрозділу:  Україна, Дніпропетровська область, м. Апостолове, вул. Медична, 63-А, 53800.

Завідувач:  Полтавець Олександр Сергійович.

e-mail: dolc.vsp.1@phc.dp.ua

До складу ВСП «Апостолівський міжгромадський відділ лабораторних досліджень Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики  хвороб  Міністерства  охорони  здоров’я України» входять:

 1. Відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень.
 2. Санітарно-гігієнічна лабораторія.
 3. Відділення організації епідеміологічних досліджень.
 4. Мікробіологічна лабораторія.
 5. Відділення дезінфектології.
 6. Відділення господарського забезпеяення.

Основною метою Підрозділу є виконання завдань у сферах забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, захисту населення від інфекційних хвороб, попередження та профілактики неінфекційних захворювань, біологічної безпеки та біологічного захисту, епідеміологічного нагляду (спостереження), імунопрофілактики, промоції здорового способу життя та запобігання факторам ризику, боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів, реагування на небезпеки для здоров’я та надзвичайні стани в сфері охорони здоров’я.

Підрозділ проводить лабораторні та інструментальні дослідження (випробування) у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення для виявлення та оцінки причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів ризику  середовища життєдіяльності, з інформуванням громадськості, центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Підрозділ здійснює такі основні види діяльності: мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-гігієнічні, фізичні, радіологічні та інші дослідження щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров’я  людини в довкіллі, будівлях, спорудах, на територіях, в сировині, продукції, на виробничих об`єктах, в питній воді, ґрунті, повітрі, біоматеріалі, а також діагностичні дослідження.

До того ж  Підрозділ  здійснює за плату інші види діяльності, які не є основними. До вказаних видів діяльності належать:

 1. Проведення лабораторних та інструментальних досліджень шкідливих факторів в довкіллі, будівлях, спорудах, на територіях, в т.ч. виробничого призначення, діагностичні дослідження;
 2. Дослідження шкідливих факторів виробничого середовища для цілей атестації робочих місць на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності;
 3. Проведення випробувань продукції та сировини за показниками безпечності для здоров’я;
 4. Проведення профілактичних та поточних дезінфекційних заходів;
 5. Навчання на робочих місцях фахівців відомчих лабораторій методам проведення мікробіологічних, санітарно-гігієнічних та інших видів досліджень;
 6. Проведення лабораторних досліджень на підприємствах, установах та організаціях з метою оцінки умов для провадження ними діяльності з дезінфекційними, стерилізаційними, дезінсекційними, дератизаційними засобами.

 03.09.2021

Print Friendly, PDF & Email