Прейскурант


Наказ ДУ “Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України” від 13.09.2019 №172-од “Про затвердження Переліку платних послуг та тарифів (прейскурантів) на послуги, що надаються ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» та її відокремленими структурними підрозділами”

Методи досліджень:

 • метод газорідинної хроматографії (ГРХ);
 • метод тонкошарової хроматографії (ТШХ);
 • фотометричний метод (ФМ);
 • атомно-абсорбційний метод (ААС);
 • метод ланцюгової полімерної реакції (ПЛР);
 • реакція непрямої гемаглютинації (РНГА);
 • імуноферментний аналіз (ІФА);
 • реакції аглютинації;
 • реакції зв’язування комплементу;
 • титраційний метод;
 • культура клітин;
 • мікробіологічний метод;
 • імунофлуоресцентна мікроскопіїя;
 • мікроскопія нативного мазка з розчином Люголю;
 • мікроскопія викрашених препаратів по Романовському;
 • мікроскопія мазка центрифугату;
 • мікроскопія скла з липкою стрічкою
 • мікроскопія мазка з гліцерином;
 • мікроскопія товстого мазка за Като;
Print Friendly, PDF & Email