ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ


ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ  МОЗ»  та його структурні підрозділи здійснюють  лабораторний контроль якості питної   води з індивідуальних та громадських колодязів на території Дніпропетровської області

                      Інформація щодо результатів лабораторних досліджень питної  води з індивідуальних та громадських колодязів на території Дніпропетровської області за ІVквартал  2021 року.

Якісна питна вода – запорука здоров’я людини

Державна  установа «Дніпропетровський  центр контролю та профілактики хвороб  Міністерства охорони здоров’я України» здійснює   лабораторний контроль   питної води  з індивідуальних та громадських колодязів   на території Дніпропетровської області   в рамках соціально – гігієнічного  моніторингу та  на виконання протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 19.05.2010 №20 з питань  попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей.

Структурними підрозділами ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ  МОЗ» на території області  протягом ІV-го кварталу 2021 року досліджено   47 проб питної води  з  громадських  колодязів  на санітарно-хімічні та мікробіологічні  показники.  Серед досліджених проб води з громадських колодязів  не відповідали  нормативам: на санітарно-хімічні показники  18 проб ( 38,3 % ), в тому числі за вмістом нітратів –  5 проб (10,6%); на мікробіологічні показники –5 проб (10,6%).    Із досліджених 41 проби  питної води з індивідуальних колодязів   не відповідали  нормативам: на санітарно-хімічні показники  13 проб ( 31,7 % ), в тому числі за вмістом нітратів 10 проб (24,4%) ;  на мікробіологічні показники –13 проб (31,7 % ).  Перевищення нормативів за вмістом нітратів у питній воді із громадських   колодязів було зареєстровано м. Жовті води ;  у питній воді із індивідуальних колодязів –  у  м.м. Жовті води, Кам’янське та  Новомосковськ.    Структурними підрозділами ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» на території області, де результати лабораторних досліджень питної води із громадських та індивідуальних колодязів були з відхиленням від нормативів, на адресу територіальних органів Держпродспоживслужби,  органів  місцевого самоврядування та власників вказаних джерел водопостачання були направлені інформаційні листи для прийняття заходів   щодо доведення показників питної води у відповідність до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною».                            При зверненні громадян, що мають індивідуальні джерела водопостачання (шахтні, трубчасті колодязі), вода з яких використовується для споживання дітьми до 3-х років, проводяться бесіди щодо попередження негативного впливу нітратів на здоров’я населення та запобігання виникненню отруєнь і захворювань, пов’язаних з водно-нітратною метгемоглобінемією.

Джерела нецентралі-зованого водопоста-чання Всього обстежено

за ІV

квартал

2021 року

З них не відповіда ють санітарним нормам Кількість досліджених проб
За санітарно-хімічними показниками За мікробіологічними показниками
усього із них не відповідають нормам у т.ч. за вмістом нітратів усього із них не відповіда  ють нормам
Індивідуа-льні колодязі 54 21 41 13 10 41 13

 

Громадські колодязі 20 18 47 18 5 47 5
Print Friendly, PDF & Email