Дотримання безпечних умов праці та проведення лабораторно-інструментальних досліджень на підприємствах


Державна установа «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», має  необхідні сертифікати атестації та акредитації і проводить  лабораторно-інструментальні дослідження умов праці з визначенням  шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на робочих місцях підприємств для організації медичних оглядів працівників, проведення відомчого лабораторного контролю  та   атестації робочих місць.

Під час роботи на виробництві, в залежності від технологічного процесу, на людину можуть впливати один, або низка шкідливих та небезпечних виробничих чинників.

Шкідливі виробничі фактори можуть спричинити професійне або виробничо-обумовлене захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищення частоти соматичних та інфекційних захворювань, призвести до порушення здоров’я  як  працівника, так і його нащадків.

Безпека того чи іншого технологічного процесу може бути визначена за кількістю та за ступенем небезпечного впливу кожного окремого шкідливого виробничого чинника

На робочому місці на працівника можуть впливати такі шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища, як шумове навантаження, вібрація, інфрачервоне випромінювання, наявність в повітрі робочої зони  шкідливих хімічних речовин  та ін.

Безпечні умови праці – це стан умов праці, за якого вплив на працівників шкідливих та небезпечних виробничих чинників усунуто або їх рівні не перевищують гранично-допустимих значень.

Серед професійних груп найчастіше шкідливі умови праці виявляються на підприємствах чорної металургії, важкого машинобудування, гірничодобувної промисловості.

Державна  установа «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» пропонує послуги досвідчених фахівців, які зможуть оперативно та якісно провести необхідні лабораторно-інструментальні  дослідження, надати консультативну допомогу щодо організації лабораторних досліджень з визначенням  шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на робочих місцях промислових, сільськогосподарських підприємств та в організаціях, установах, незалежно від форм власності та господарювання.

Державна установа «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», з огляду на численні запити суб’єктів господарювання щодо можливості надання Центром послуг з надання атестації робочих місць повідомляє, що Центр у  відповідності до спільного наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2018 року № 784/1012,  атестований на проведення лабораторних та інструментальних досліджень факторів виробничого середовища, а також важкості та напруженості праці.

З обсягом досліджень можна ознайомитись  на сайті Державної служби України з питань праці, на якому оприлюднений реєстр лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу.

Атестація робочих місць проводиться на підставі:

– ст.13 Закону України «Про охорону праці»,

– Постанови КМУ від 01.08.1992р. №442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»,

– методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених Постановою Мінпраці України  №41 від 01.09.1992 року.

Послуги з проведення лабораторно-інструментальних досліджень умов праці  надаються Центром згідно з Прейскуратом, з яким можна ознайомитись на сайті  ДУ «ДОЦКПХ МОЗ» www.dolc.dp.ua

 

Автор –  лікар з гігієни праці ДУ «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»                                            Олена Асєєва

Керівництво – в.о.заступника  генерального директора ДУ «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»  Сергій  Євсєєв

Print Friendly, PDF & Email