ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСТЬ ПИТНОЇ КОЛОДЯЗНОЇ ВОДИ НА ТЕРИТОРІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ  МОЗ»  здійснює вибірковий лабораторний контроль якості питної  колодязної води на території Дніпропетровської області  в рамках  соціально – гігієнічного  моніторингу.

Інформація щодо результатів лабораторних досліджень питної  води з громадських та індивідуальних колодязів   на території Дніпропетровської області  за  ІІІ-й квартал  2021р.

Одним із найважливіших компонентів навколишнього середовища для життєдіяльності та здоров’я людини є питна вода.

Питна вода повинна відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» ( ДСанПіН 2.2.4-171-10) і бути безпечною в епідемічному та радіаційному  відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості та нешкідливий хімічний склад.

Вживання  питної води, яка не відповідає вимогам санітарних норм і правил, може призводити до різних захворювань людини, як інфекційних, так і неінфекційних.

На території України до 75% сільського населення вживає воду з децентралізованих джерел водопостачання: громадських та індивідуальних трубчатих чи шахтних колодязів.

Одним із  неінфекційних захворювань, пов’язаних з вживанням води з підземних джерел –  є водно-нітратна метгемоглобінемія,  коли  у воді вміст нітратів перевищує допустимі нормативи – більше 50 мг/ куб. дм. Це частіше виникає у дітей до 3-х років, а особливо у немовлят, що пов’язано з недосконалістю ферментних систем дитячого організму. Нітратна інтоксикація пов’язана з утворенням високого рівня метгемоглобіну в крові, внаслідок чого погіршується транспортування кисню кров’ю, що призводить до кисневого голодування та порушення  тканинного дихання і  може призводить  до летальних випадків, особливо у немовлят при гострому нітратному отруєнні.

Причиною забруднення підземних водоносних горизонтів нітратами  можуть бути відходи тваринницьких господарств, негерметичні вигреби з фекальними масами, неконтрольоване зберігання та застосування мінеральних і органічних добрив на полях та присадибних ділянках тощо.

Для запобігання негативного впливу нітратів на здоров’я населення,  в першу чергу  немовлят і дітей до 3-х років  та для профілактики  отруєнь і захворювань, пов’язаних з водно-нітратною метгемоглобінемією, необхідно:

  • невживати воду для питних цілей та приготування їжі із громадських та  індивідуальних колодязів з  вмістом  нітратів, що  перевищує допустимі нормативи – 50 мг/ куб. дм;
  • для приготування дитячих сумішей та їжі  дітям до 3-х років використовувати тільки  чисту від нітратів   фасовану та бутильовану питну столову воду;
  • при використанні питної води з громадських та  індивідуальних колодязів дотримуватися санітарно – гігієнічних вимог  щодо їх облаштування та експлуатації, щоб запобігти бактеріальному та хімічному забрудненню води в них ;
  • належним чином облаштовувати та утримувати  вигреби;
  • в сільському господарстві та на присадибних ділянках дотримуватись  санітарних норм і правил  при зберіганні та використанні добрив та ядохімікатів;
  • проводити лабораторний контроль якості питної води із громадських та індивідуальних колодязів .

Державна  установа «Дніпропетровський  центр контролю та профілактики хвороб  Міністерства охорони здоров’я України» здійснює  вибірковий  лабораторний контроль  якості питної колодязної води на території Дніпропетровської області  в рамках соціально – гігієнічного  моніторингу.

Дослідження води здійснюється щоквартально згідно з планом моніторингових досліджень як з громадських, так і з індивідуальних колодязів на  фізико-хімічні та  мікробіологічні   показники на відповідність до вимог Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» – (ДСанПіН2.2.4-171-10).

Так,  протягом  ІІІ кварталу поточного року структурними підрозділами ДУ «Дніпропетровський ЦКПХ МОЗ» проводились дослідження води з 32 громадських та 56 індивідуальних колодязів. Досліджено 88 проб  води з індивідуальних колодязів на санітарно-хімічні показники, з яких 22 (25%) не відповідають нормам, в т.ч. за вмістом нітратів – 10 проб, що становить 11,4%.  На мікробіологічні показники досліджено 54 проби води, з яких – 15 ( 27,8 %)  нестандартних.  З громадських колодязів досліджено 94 проби води на санітарно-хімічні показники, з яких 41  (43,6 % ) не відповідали нормативам, в т.ч. за вмістом нітратів -5 проб , що становить 5,3 %. На мікробіологічні показники досліджено 50 проб води, з яких – 10 ( 20,0 %) нестандартних.

 

 

 

Якість питної води з децентралізованих джерел водопостачання

на території Дніпропетровської області

Кількість досліджених проб води з індивідуальних колодязів Кількість досліджених проб води з громадських колодязів
За санітарно-хімічними показниками За мікробіологічними показниками За санітарно-хімічними показниками За мікробіологічними показниками
Всього Із них не відповідають нормам У т.ч

за вмістом нітратів

Всього Із них не відповідають нормам Всього Із них не відповідають нормам У т.ч

за вмістом нітратів

Всього Із них не відповідають нормам
  Всього: 88 22 (25%) 10 ( 11,4%) 54 15 (27,8%) 94 41(43,6%) 5 (5,3%) 50 10(20,0%)

 

 

Перевищення нормативів за вмістом нітратів у питній воді із громадських колодязів було зареєстровано на наступних територіях Дніпропетровської області:   у питній воді із громадських колодязів у м. Жовті води ;   у питній воді із індивідуальних колодязів у  м. Жовті води, м. Каменське  та в  Новомосковському районі.

Структурними підрозділами ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» на територіях області, де результати лабораторних досліджень питної води із громадських та індивідуальних колодязів були з відхиленням від нормативів, на адресу територіальних органів Держпродспоживслужби,  органів  влади і місцевого самоврядування та власників вказаних громадських джерел нецентралізованого  водопостачання  направлені інформаційні листи для прийняття заходів   щодо доведення показників питної води у відповідність до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною».

При зверненні громадян, що мають індивідуальні джерела водопостачання (шахтні, трубчасті колодязі), вода з яких використовується для споживання дітьми до 3-х років, проводяться бесіди щодо попередження негативного впливу нітратів на здоров’я населення та запобігання виникненню отруєнь і захворювань, пов’язаних з водно-нітратною метгемоглобінемією.

 

Державна  установа «Дніпропетровський  центр контролю та профілактики хвороб  Міністерства охорони здоров’я України» здійснює лабораторні дослідження питної води на фізико-хімічні, мікробіологічні, радіологічні, токсикологічні, вірусологічні та паразитологічні показники на договірних умовах для юридичних та приватних осіб.

Автор  – лікар відділу епіднагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних  хвороб

ДУ “Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ” Чубукова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email