Атестація робочих місць за умовами праці на вашому підприємстві


Лабораторно-інструментальні дослідження на робочих місця з метою атестації робочих місць

 

Атестація  робочих  місць  за  умовами  праці –  проводиться на підприємствах і  організаціях  незалежно від форм власності  й  господарювання,  де  технологічний  процес,використовуване обладнання, сировина та матеріали  є  потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів,  що  можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.
Основна мета атестації – полягає у регулюванні відносин між роботодавцем  і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні  умови  праці,  пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Періодичність проведення атестації робочих місць не рідше одного разу у п’ять років.

Атестація робочих місць проводиться згідно порядку, визначеному у постанові КМУ №442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Мінпраці від 01.09.92 р. № 41 та передбачає:

·       установлення факторів і причин виникнення несприятли-вих  умов праці;
·       санітарно-гігієнічне   дослідження    факторів    виробни-чого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на  робочому місці;
·       комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідальність їхніх характеристик  стандартам  безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;
·        установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та  її характеру за гігієнічною класифікацією;
·       обгрунтування  віднесення  робочого  місця  до категорії  із шкідливими  (особливо  шкідливими),  важкими  (особливо   важкими) умовами праці;

ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» має всі необхідні атестації та акредитації для проведення гігієнічних  дослідження факторів виробничого середовища і трудового    процесу та проводить оцінку умов праці з встановленням  класів  (ступенів)  шкідливих  умов  праці  відповідно  до  Державних  санітарних  норм  та правил “Гігієнічна класифікація  праці  за  показниками  шкідливості та небезпечності факторів   виробничого   середовища,   важкості   та  напруженості трудового процесу”  затверджених МОЗ України.

Звернувшись до нашої установи за проведенням атестації робочих місць ви отримаєте: 

–    Індивідуальний підхід до кожного клієнта;

–    Найнижчу у регіоні ціну за проведення лабораторних досліджень;

–    Найкоротші терміни проведення досліджень на робочих місцях;

–    Наша установа акредитована у системі ISO та ILAC;

–    Консультацію лікаря з гігієни праці, щодо порядку проведення атестації робочих місць та допомогу у визначенні шкідливих та небезпечних факторів на робочому місці;

–    Протоколи досліджень повітря робочої зони, метеорологічних факторів, шумового навантаження, загальної та локальної вібрації, важкості та напруженості трудового процесу, згідно форм затверджених наказом МОЗ України № 91 від 21.04.1999 р.;

Результати  атестації  використовуються  для розроблення заходів,  щодо  покращення умов праці і оздоровлення працівників та під  час  визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах, пільг   і   компенсацій   за   рахунок   підприємств,  установ  та організацій, обґрунтування пропозицій про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

 

 

Степанов С.В.

Print Friendly, PDF & Email