Результати моніторингових та інших бюджетних досліджень факторів та об’єктів  середовища життєдіяльності людини на території Дніпропетровської області за 2023 рік                                          


Державна установа «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» на підставі  Закону України «Про систему громадського здоров’я», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2006 № 182  та інших нормативно – правових  документів здійснює на території області  моніторингові та інші бюджетні лабораторні дослідження факторів та об’єктів  середовища   життєдіяльності людини.                                                                   

Дослідження питної води, води поверхневих водойм, атмосферного повітря, грунту, параметрів внутрішнього середовища лікувально- профілактичних, загально-освітніх та дитячих навчальних закладів, закладів соцзабезпечення здійснюються відповідно до річних планів моніторингових досліджень, затверджених  МОЗ України та узгоджених з територіальними органами влади і місцевого самоврядування.

       Так, відповідно до плану протягом 2023 року на території області здійснено  91867 фізико-хімічних досліджень , з них 6118   з відхиленням від нормативів , що становить   6,7 %,   та 185485  мікробіологічних досліджень, з яких  15749  (8,6 %) не відповідали нормативам.

         Інформація щодо результатів лабораторних досліджень факторів та об’єктів середовища життєдіяльності людини надається до Центру громадського здоров’я МОЗ України, територіальним органам влади і місцевого самоврядування, керівникам об’єктів та підприємств для прийняття відповідних заходів щодо забезпечення санітарно- епідемічного благополуччя ,  профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань,      з метою покращення стану громадського здоров’я населення області.

         Щорічно по результатам моніторингових досліджень приймаються рішення Регіональної комісії ТЕБ і НС з питань санепідситуації, якості та безпечності питного водопостачання, стану поверхневих водойм в місцях масового відпочинку населення області та інші. 

        Дані моніторингових досліджень, проведених ДУ «Дніпропетровський         ОЦКПХ МОЗ», використовуються для складання Національної доповіді, екологічного паспорту Дніпропетровської області, розробки  відповідних програм соціально- екологічного розвитку регіону.

                Результати моніторингових досліджень  за 2023 рік

№ з/п Найменування об’єктів  та  лабораторно-    .     інструментальних   дослідженьВсього в т. ч. нестандарткількість досліджень
1.Лікувально-профілактичні заклади 
1.1.фізико-хімічні дослідженнявсього6305
нестандартних 285 / 4,5%
1.2.мікробіологічні дослідженнявсього74427
нестандартних10311 / 13,9%
2.Питна вода  (без тригалогенметанів) 
2.1.фізико-хімічні дослідженнявсього19608
нестандартних1409 / 7,2%
2.2.мікробіологічні дослідженнявсього12392
нестандартних378 / 3,1%
3.Питна вода  на вміст  тригалогенметанів 
3.1.фізико-хімічні дослідженнявсього3850
нестандартних603 / 15,7%
4.Вода поверхневих водойм 
4.1.фізико-хімічні дослідженнявсього7078
нестандартних742 / 10,5%
4.2мікробіологічні дослідженнявсього3130
нестандартних257 / 8,2%
5.Атмосферне повітря 
5.1.фізико-хімічні дослідженнявсього15127
нестандартних1403 / 9,3%
6.Будівельні матеріали на вміст радіонуклідів 
6.1.радіологічні дослідженнявсього45
нестандартних0
7.ДДУ 
7.1.фізико-хімічні дослідженнявсього5041
нестандартних269 / 5,3%
7.2.мікробіологічні дослідженнявсього5527
нестандартних56 / 1,01%
8.Загально-освітні школи 
8.1.фізико-хімічні дослідженнявсього7766
нестандартних521 / 6,7%
8.2.мікробіологічні дослідженнявсього3202
нестандартних62 / 1,9%
9.Дитячі оздоровчі заклади 
9.1.фізико-хімічні дослідженнявсього88
нестандартних6 / 6,8%
9.2.мікробіологічні дослідженнявсього192
нестандартних10 / 5,2%
10.Заклади соціального забезпечення (дитячі та дорослі) 
10.1.фізико-хімічні дослідженнявсього2751
нестандартних173 / 6,3%
10.2.мікробіологічні дослідженнявсього4473
нестандартних152 / 3,4%
11.Грунт 
11.1.фізико-хімічні дослідженнявсього1200
нестандартних6 / 0,5%
11.2.мікробіологічні дослідженнявсього1889
нестандартних80 / 4,2%
12.За епідпоказниками                                                                                       
12.1.фізико-хімічні дослідженнявсього2026
нестандартних120 / 5,9%
12.2.мікробіологічні дослідженнявсього33324
нестандартних2499 / 7,5%
13.За заявками органів влади 
13.1.фізико-хімічні дослідження  
всього4257
нестандартних208 / 4,9%
13.2.мікробіологічні дослідженнявсього1631
нестандартних68 / 4,2%
14.За зверненнями громадян 
14.1.фізико-хімічні дослідженнявсього157
нестандартних37 / 23,6%
14.2.мікробіологічні дослідженнявсього550
нестандартних40 / 7,3%
15.Інші 
15.1.фізико-хімічні дослідженнявсього15818
нестандартних308 / 1,9%
15.2.мікробіологічні дослідженнявсього44748
нестандартних1836 / 4,1%

       Окрім планового соціально-гігієнічного моніторингу факторів і об’єктів середовища діяльності людини, на виконання наказу МОЗ України  від 08.04.2022 № 597 на період воєнного стану ДУ «Дніпропетровський  ОЦКПХ МОЗ» здійснює щоденний моніторинг якості і безпечності питного водопостачання населення та радіологічних показників у визначених моніторингових точках на території області.   

       Так, за період 2023 року в порядку щоденного моніторингу проведено 84656 досліджень питної води на фізико-хімічні показники, з яких 7689  (9,1%) з відхиленням від нормативів, та 42342   бактеріологічних досліджень, серед яких всі відповідали вимогам діючих санітарних норм і правил.  Результати проведених 76748 вимірювань гамма-випромінювання не перевищували допустимих норм.

Дослідження в рамках щоденного моніторингу                                                                    на період воєнного стану згідно з наказом МОЗ України  від 08.04.2022 № 597
16.Вода питна у визначених моніторингових точках 
16.1.фізико-хімічні дослідженнякількість проб9811
 з них нестандартних4973 
кількість досліджень84656
з них нестандартних7689 / 9,1%
16.2.мікробіологічні дослідженнякількість проб10159
 з них нестандартних0
кількість досліджень42342
з них нестандартних0
17.Гамма-випромінювання у визначених точках 
17.1.фізико-хімічні дослідженнякількість проб38697
з них нестандартних0
кількість досліджень76748
з них нестандартних0

Інформація щодо результатів щоденного моніторингу якості та безпечності питної води і радіологічних досліджень  надається до Центру громадського здоров’я МОЗ України,  обласної державної адміністрації, територіальних органів влади і місцевого самоврядування,  а також розміщується на сайті та сторінці фейсбук  ДУ  «Дніпропетровський ОЦКПХ  МОЗ».  

Виконавець: Виконавець: лікар з комунальної гігієни відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних захворювань ДУ “Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ”   ЧУБУКОВА Світлана

Print Friendly, PDF & Email