Медичні огляди працівників – як профілактика захворювань


В ході виробничої діяльності керівник та робітник стикаються з питанням проходження медичних оглядів. Так право це чи обов’язок?

Метою будь-якого медичного огляду працівника є визначення стану його здоров’я, зокрема, можливості виконання ним певних трудових обов’язків, своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення у разі необхідності медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт, а також попередження виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб.

Звісно, далеко не всі працівники повинні проходити медичні обстеження — у чинному законодавстві України чітко визначено категорії працівників, наведено перелік професій, видів діяльності, виробництв і організацій, співробітники яких підлягають обов’язковим медичним оглядам. І роботодавець зобов’язаний не лише проконтролювати проходження ними цієї процедури, а й організувати за свій рахунок проведення медичних оглядів як для вже працюючих на підприємстві співробітників, так і для тих, які лише приймаються на роботу.

Відповідно до статті 169 Кодексу законів про працю України (КЗпП) та  статті 17 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.  Водночас і працівник зобов’язаний проходити в установленому порядку попередні та періодичні медогляди (ст. 159 КЗпП).

Ці медичні огляди об’єднаємо у групу так званих «трудових» медоглядів, проведення яких спрямоване на своєчасне запобігання заподіянню шкоди здоров’ю працівників.

Процедура проведення попереднього та періодичних «трудових» медичних оглядів працівників визначена Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженому наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246. 

Друга група обов’язкових медичних оглядів, так званих «профілактичних», попередніх (до прийняття на роботу) та періодичних медичних оглядів працівників, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, проводяться відповідно до ст.21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» у порядку, затвердженому законодавче.

Такі медогляди мають проходити працівники харчових підприємств, підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування,  лікувально-профілактичних закладів, спортивно-оздоровчих комплексів, закладів культури, підприємств фармацевтичної промисловості, працівники підприємств та об’єктів водопостачання і каналізації, метрополітену, транспортно-дорожнього комплексу, рибного господарства, суб’єкти господарювання, що займаються розведенням, вирощуванням і реалізацією тварин, особи, які надають приватні послуги вдома та інші.

Обов’язкові «профілактичні» медичні огляди проводяться також за рахунок роботодавців (підприємство, установа, організація або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, що використовують працю найманих працівників) згідно зі ст.21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постановою КМУ від 23 травня 2001 р. № 559.

Витрати закладів та установ охорони здоров’я, пов’язані з проведенням обов’язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу та установи охорони здоров’я.

Працівник в свою чергу зобов’язаний проходити в установленому порядку попередні та періодичні медогляди та несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, а також перелік необхідних обстежень, лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, затверджені наказом МОЗ України від 23.07.2002  № 280.

Медичні огляди «трудові» та «профілактичні» проводяться відповідними закладами охорони здоров’я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника.

У випадку непроходження працівником медичного огляду, роботодавець наказом по підприємству відсторонює такого від роботи, а також не допускає до роботи працівників, яким за результатами медичного огляду дана робота протипоказана.

Яка передбачена відповідальність за порушення в організації та проведенні медичних оглядів працівників певних категорій?

Відповідно до ст.41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці тягне за собою накладення штрафу на працівників від 4 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 170 грн.) і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 680 грн.).

За невиконання законних вимог посадових осіб щодо усунення порушень законодавства про охорону праці (невиконання пунктів припису) або створення перешкод для діяльності цих органів згідно ст.188-4 КУпАП тягне за собою накладення штрафу на працівників від шести до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1700 грн.).

Також не слід забувати, що в разі, коли непроведення медичних оглядів є наслідком заподіяння шкоди здоров’ю працівнику, керівник може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за ст.271 «Порушення вимог законодавства про охорону праці» Кримінального кодексу України – штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 – 51000) або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

В ході організації медичних оглядів в ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ»  можна отримати платну послугу з проведення лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на робочих місцях працівників. Дані лабораторних досліджень виробничого середовища та трудового процесу необхідні для визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду.

Лабораторні дослідження на носійство кишкових інфекцій, дослідження на гельмінтози, мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілококу також можна замовити, як платну послугу в  ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ».

Виконавець: лікар з гігієни праці відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ України» ДЗИГАЛ Наталья.

Print Friendly, PDF & Email