ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСТЬ ВОДИ ВОДОЙМИЩ В МЕЖАХ ПЛЯЖІВ НА ТЕРИТОРІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ СТАНОМ НА 05.08.2022 РОКУ ( за період з 01.08.2022 по 05.08.2022)


Державна установа «Дніпропетровський обласний  центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я  України»  продовжує здійснювати  лабораторний контроль за якістю води водоймищ в межах міських пляжів   Дніпропетровської області  в рамках соціально – гігієнічного  моніторингу.

Так, за період з 01.08.2022 по 05.08.2022  структурними підрозділами ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» досліджено 10 проб води на мікробіологічні показники, в яких  проведено 27 досліджень, з них в  4-ох  (14,8 %)  індекс ЛКП перевищував встановлені нормативи у пробах води з річки  Дніпро в межах пляжу Монастирського острову і   пляжу «Парку культури та відпочинку Придніпровський» та  з річки Самари в межах дитячого міського пляжу м.Новомосковськ.

     Збудники інфекційних захворювань  за вказаний період у воді водоймищ  в межах міських  пляжів на території області не виділялись.

      На фізико-хімічні показники досліджено 3 проби води, в  яких  проведено 26 досліджень, з них 10  (38,5 %)  не відповідали діючим   нормативам за сольовим складом води,  сухому залишку  та ХСК –  у воді  річки Самари в межах дитячого міського пляжу  м. Новомосковськ та річки Вовча в межах міського пляжу м. Павлоград.

       Продовжуємо нагадувати населенню:

Враховуючи ситуацію на території  області, пов’язану з воєнним станом в країні, а також з метою профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань серед населення, – відпочивати та користуватись водними об’єктами необхідно лише в дозволених місцях, в межах спеціально обладнаних  пляжів та місць відпочинку при умові відсутності заборони місцевих органів влади та дотриманні всіх  правил безпеки.

 

пляжі, що знаходяться під моніторинговим  наглядом Якість води за мікробіологічними показниками Якість води за фізико-хімічними показниками**
Дослідже-но проб З них нестан-дартні Вико-нано досліджень З них нестандартні У т.ч. виявлені збудники інфекційних захворювань Дослідже-но проб З них нестандартні Виконано досліджень З них нестандартні
Морські  
Річкові       10 4 27 4 3 3 26 10
Усього          10 4 27 4 3 3 26 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Область/

район

Назва пляжу або точки відбору в їх межах, що мають офіційний статус Назва населеного пункту, для якого створено пляж Назва річки або поверхневої водойми (озера, ставок тощо), на якій він знаходиться Якість води водоймищ  (відповідає або не відповідає і за якими показниками з позначенням рівня)
Дніпропетровська обл. Дитячий пляж   КП НККП м. Новомосковськ р. Самара Не відповідає:

за мікробіологічними показниками                                 

індекс ЛКП=24000 КУО/дм3 , 24000 КУО/дм3

за фізико-хімічними показниками:                                 

сухий залишок 4549,0 мг/дм3, 4545,0 мг/дм3

хлориди 1115,0 мг/дм3, 1110,0 мг/дм3

сульфати 1592,0 мг/дм3 ,  1590,0 мг/дм3

Пляж КП «Парку культури та відпочинку Придніпровський»  м. Дніпро р. Дніпро  Відповідає

 

Пляж КП «Парк  культури та відпочинку Сагайдак» м. Дніпро р. Дніпро Не відповідає :

за мікробіологічними показниками                              

індекс ЛКП 13000 КУО/дм3

Пляж на  Монастирському острові м. Дніпро р. Дніпро Не відповідає:

за мікробіологічними показниками                                 

індекс ЛКП 6200 КУО/дм3

Пляж міський

 

м.Павлоград,                парк 1 Травня,

 

р. Вовча Не відповідає :

за фізико-хімічними показниками:                                 

Сухий залишок – 3521,0 мг/дм.куб.

Хлориди – 695,0 мг/дм.куб.

ХСК- 52,0 мг О2/ дм.куб

Сульфати – 1697,8 мг/дм.куб.

 

Виконавець  – лікар відділу епіднагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних  хвороб ДУ “Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ” Світлана ЧУБУКОВА.

Керівництво –  заступник генерального директора ДУ “Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ” Інна ПОХМУРКО

 

Print Friendly, PDF & Email