Санітарно-епідемічна ситуація на території Дніпропетровської області за період з 03.06.22р. по 09.06.2022р.


На території Дніпропетровської області за звітний тиждень зареєстровано 72 випадки COVID-19 (інтенсивний показник на 100 тис. населення 2,3) проти 55 (інтенсивний показник на 100 тис. 1,7) за попередній тиждень (зростання на 30,9%).

Всього з початку епідемії (станом на ранок 10.06.22р.) в області зареєстровано 319225  лабораторно підтверджених випадків. Показник захворюваності на COVID-19 складає 10059,6 на 100 тисяч населення. В загальній структурі захворілих з початку епідемії питома вага дорослого населення  – 92,9%, дітей до 17 років – 7,1%.

З початку епідемії померло 9891 людей з лабораторно підтвердженим захворюванням на СOVID-19. Всього одужали з початку епідемії 309 148 пацієнтів.

За даними епідеміологічного моніторингу сумарно з приводу ГРВІ (у тому числі підозр на COVID-19) до закладів охорони здоров’я області звернулося 2113 осіб (інтенсивний показник на 100 тис. 67,3), що на 9% менше попереднього тижня. В загальній структурі захворілих на ГРВІ питома вага дітей складає 33,2%. До закладів охорони здоров’я з приводу ГРВІ госпіталізовано 179 хворих (у т.ч. 118 дітей, що на 16% більше попереднього тижня). З початку епідемічного сезону проти грипу щеплено 22677 осіб (88,4% від запланованих).

Захворюваність на гострі кишкові інфекції (ГКІ) по області, порівняно з попереднім тижнем, зросла на 12%. Всього зареєстровано 77 випадків ГКІ (показник захворюваності по області на 100 тисяч населення 2,5) проти 69 випадків (інт.пок. 2,2). Питома вага дітей до 17 років – 71% (55 випадків).

На поточному тижні зареєстровано 4 випадки вірусного гепатиту, інт. пок. 0,13 (проти 3 випадків, інт.пок. 0,1 на попередньому тижні).

Спалахів інфекційних захворювань, в тому числі особливо небезпечних інфекцій, на звітному тижні не зареєстровано.

В рамках реагування на спалах поліомієліту в Україні в  Дніпропетровській області станом на 06.06.2022р. (за даними програми ЕСОЗ)  щеплення проти поліомієліту отримали 5147 дітей віком від 6 місяців до 6 років (динаміка у порівнянні з попереднім тижнем + 312 дітей).

Відповідно до наказів та службових листів МОЗ України у період військового стану                     ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» з 24.02.2022р. здійснює заходи:

  • на особливому контролі щоденний моніторинг за станом інфекційної захворюваності та епідеміями, радіаційний фон, якість питної води, яка подається населенню;
  • на обласному рівні та на рівні відокремлених структурних підрозділів функціонують відповідні лабораторії, сформовані групи епідеміологічного спостереження і контролю, дезінфекційні бригади, групи радіаційного спостереження та дозиметричного контролю, групи хімічного спостереження і контролю;
  • збір інформації з окремих питань санітарно-епідемічного благополуччя в пунктах тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • на місцевих рівнях здійснюється взаємодія з об’єднаними територіальними громадами, місцевими структурними підрозділами та закладами охорони здоров’я, тощо, та інші завдання МОЗ України та ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».

За результатами моніторингу за станом якості питної води та моніторингу гама-випромінювання на звітному тижні:

  • при бактеріологічному дослідженні питної води (щоденний моніторинг) нестандартні проби не виявлялись;
  • за результатами щоденного моніторингу питної води, у зв’язку з введенням нових нормативів, на ряду територій області відмічається їх перевищення за показниками забарвленості та каламутності у питній воді з поверхневих водойм (м.Дніпро, м.Кам’янське, Апостолівський і Верхньодніпровський райони) та за показником присмаку на території Васильківського району у питній воді з підземних джерел – але ці значення знаходяться на рівні багаторічних показників;
  • при дослідженнях питної води на фізико-хімічні показники (моніторингові дослідження, які проводяться 1 раз на тиждень) виявлялись нестандартні проби за 2-ма показниками: хлороформу та перманганатної окиснюваності, але вони є сталими протягом багатьох років, що пов’язано із наявністю органічних сполук у воді та знезараженням води хлором;
  • гама-фон в контрольних точках вимірювань відповідає природному радіаційному фону області (12 мкР/год).

Фахівцями ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» продовжуються моніторингові обстеження місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб.

Працівники ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» приймають активну участь в комунікації з населенням з питань профілактики інфекційних хвороб, в тому числі через засоби масової інформації. На звітному тижні працівники ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» прийняли участь в програмах на телевізійних каналах м.Дніпро (11 телеканал, телеканал «Дніпро ТВ»), на якій обговорені питання епідемічної ситуації з коронавірусної хвороби COVID-19, інших інфекційних хвороб, профілактика інфекційних хвороб, в тому числі імунопрофілактика (11 телеканал) та епідемічної ситуації з холери та її профілактики («Дніпро ТВ»).

Забезпечена готовність ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» до реагування на випадки виявлення хворих на холеру. Відкорегована оперативна документація, переглянуті точки відбору проб води для дослідження на холеру, створені протиепідемічні та дезінфекційні бригади, наявний необхідний запас дезінфікуючих засобів для проведення заключних дезінфекцій. Лабораторія особливо-небезпечних інфекцій та мікробіологічні лабораторії ВСП ДУ «Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ» забезпечені всіма необхідними поживними середовищами, сироватками, розхідними матеріалами для проведення лабораторних досліджень на холеру.

За період з 03.06.22р. по 09.06.22р. обстежено на холеру 65 осіб з гострою кишковою інфекцією, результат негативний. За звітний тиждень  досліджено 37 проб з об’єктів довкілля, у тому числі 16 проб води водоймищ та 21 проба стічної води – в 2х пробах води виявлені холероподібні вібріони (вібріони неО1 групи), які не викликають захворювання на холеру (вода річки Кільчень Дніпровського району, стічна вода на очисних спорудах до очищення Васильківського району).

 

Денис КІСЕЛЬОВ

Print Friendly, PDF & Email